UYGULAMA

Mimari uygulama, güvenli ve gerekli standartları karşılayan binaların tasarlanması ve inşa edilmesi sürecini ifade eder. Bu süreç, tasarım, kullanılan malzemeler, inşaat süreci ve bina sakinlerinin güvenliği gibi mimarinin farklı yönlerini dikkate almalıdır. Mimari uygulama, yaşadığımız ve çalıştığımız binaların güvenli ve amaca uygun olmasını sağlamak için gerekli bir süreçtir. Ayrıca ilgili makamlar tarafından belirlenen standartları karşılaması gerekmektedir. Bunu başarmak, mimarinin farklı yönleri ve inşaat süreci hakkında iyi bir deneyim ve bilgiye sahip olmayı gerektirmektedir.

PRIVACY POLICY

COOKIES POLICY

GLOBAL SERVICING TERMS

Cloud BilişimCloud Dijital